Цієї миті рік потому

Правила анкетування проекта «Цієї миті рік потому. 1 сезон»

Фактом заповнення на сайті www.stb.ua і направлення ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ» (далі – Телеканал) Анкети (далі – «Анкета»), я підтверджую своє повне розуміння, згоду з викладеним нижче:

Я погоджуюсь добровільно брати участь в телевізійній телепередачі «Цієї миті рік потому. 1 сезон» (далі – Телепередача) згідно правил, встановлених Телеканалом. Телеканал не зобов’язаний залучати мене до участі в Телепередачі, оскільки анкета є заявкою на участь. Телеканал одноосібно визначає особистості претендентів, які допускаються до участі в Телепередачі, і не повідомляє інших претендентів про недопуск  до участі в Телепередачі. Рішення Телеканалу про допуск/недопуск мене до Телепередачі є остаточними, оскарженню і роз’ясненню не підлягають. Якщо мене буде відібрано для участі в телепередачі, мені  буде запропоновано підписати угоду, підписання якої є обов’язковою умовою допуску до участі в Телепередачі.

Конфіденційна інформація Телеканалу – вся інформація, яка стосується Телепередачі, процесу або результату кастингів, співбесід, крім тієї, яка була публічно повідомлена в ефірі Телеканалу. Конфіденційна інформація не підлягає розголошенню, використання мною,  в іншому випадку я зобов’язуюсь відшкодувати завдані Телеканалу збитки.

Всі відомості, викладені мною в Анкеті, або надані мною Телеканалу додатково, є достовірними, нетаємними. Я надаю згоду і дозвіл на перевірку, збір Телеканалом будь-якої інформації про мене, а також використання, в т.ч. – опублікування такої інформації. У разі виявлення хибності, неповноти інформації, яка надана або буде надана мною, Телеканал матиме право відмовити в подальшому розгляді Анкети, відсторонити мене  від участі в Телепередачі, або не допустити до такої участі (я зобов’язуюсь відшкодувати Телеканалу збитки, понесені в зв’язку з викладеними вище обставинами).

Я надаю Телеканалу згоду і дозвіл використовувати мої персональні дані, і обробляти їх усіма можливими способами, (в т.ч. – оприлюднення і публічне сповіщення) (з правом передачі права використовувати дані третім особам, з правом ознайомлення необмеженої кількості осіб) з будь-якою метою, без обмеження терміну зберігання, з включенням або без включення в бази персональних даних. Я в повній мірі і документальній формі ознайомлений (а) зі своїми правами, передбаченими законодавством України. Я усвідомлюю і підтверджую, що дані про мене не будуть оновлюватися. Я підтверджую, що не вимагаю (і не буду вимагати в майбутньому) направлення мені повідомлень про обробку, передачу третім особам даних про мене, враховуючи творчий характер використання таких даних Телеканалом.

Анкета поверненню мені не підлягає (незалежно від допуску або недопуску мене до участі в Телепередачі); я надаю Телеканалу дозвіл на здійснення фото-, відеозйомок моєї участі в співбесіді, кастингу і Телепередачі,  використання фото-, відео-, аудіо- матеріалів, які будуть створені в процесі відбору (кастингу), використання мого зображення, голосу будь-яким способом (у будь-якій формі, обсязі) без обмеження в часі і території використання (з правом передачі третім особам).

Я гарантую, що володію достатніми повноваженнями для заповнення, надання Анкети, надання прав і дозволів, угод, які вказані вище, що не порушує прав третіх осіб. Надані мною гарантії та дозволи є дійсними, інакше Телеканал матиме право вимагати відшкодування завданих збитків.