Зважені та щасливі

Правила голосування

ПРАВИЛА
голосування у передачі «ЗВАЖЕНІ ТА ЩАСЛИВІ». Восьмий сезон
(надалі – «Правила»)

1. Період Голосування глядачів передачі «ЗВАЖЕНІ ТА ЩАСЛИВІ». Восьмий сезон (далі «Передача «ЗВАЖЕНІ ТА ЩАСЛИВІ» або «Передача»):
1.1. Голосування буде відбуватися у період з 20 грудня 2018 року по 24 грудня 2018 року (обидві дати включно) за команду, яка буде приймати участь у фінальному етапі Передачі «ЗВАЖЕНІ ТА ЩАСЛИВІ». Кожна така команда складається із двох учасників Передачі «ЗВАЖЕНІ ТА ЩАСЛИВІ» (надалі за текстом – «Команда»). Подробиці Голосування визначаються цими Правилами та будуть повідомлятися під час Передачі.

2. Визначення Команд, які будуть приймати участь у фінальному етапі Передачі, та визначення переможця Передачі «ЗВАЖЕНІ ТА ЩАСЛИВІ»:
2.1. Серед Команд, що приймають участь у фінальному етапі Передачі «ЗВАЖЕНІ ТА ЩАСЛИВІ», обирається одна Команда, що буде визнана переможцем Передачі.
2.2. У фінальному етапі Передачі беруть участь дві Команди, –
– одна Команда виходять у фінальний етап Передачі як та Команда, яка отримала найбільше значення власного результату за виконання умов передостаннього етапу Передачі.
– друга Команда обирається глядачами шляхом Голосування серед двох інших Команд передостаннього етапу Передачі, власні результати яких за виконання умов передостаннього етапу склали менші значення.
Кожній з двох Команд, за яких відбувається Голосування, присвоюється номер «101» або «102» відповідно, що дорівнює коду, за яким глядачі Передачі здійснюють Голосування за улюблену Команду. Безпосередньо у текстовій інформації, що з’являється на екрані, та/або у оголошеннях ведучого Передачі під час прямого ефіру Передачі глядачам повідомляється який саме код присвоєно кожній Команді.
2.3. Початок Голосування оголошується 20.12.2018 р. у прямому ефірі Передачі, закінчення Голосування здійснюється автоматично о 23:59 годин 24 грудня 2018 року. За результатами такого Голосування визначається одна із двох Команд, що набрала найбільшу кількість голосів, і яка продовжує боротьбу за місце переможця Передачі у фінальному етапі.
2.4. Голосування за Команди, що беруть участь у фінальному етапі, не відбувається.
2.5. Переможцем Передачі «ЗВАЖЕНІ ТА ЩАСЛИВІ» визнається та Команда, котра за умовами фінального етапу Передачі виконала усі правила та вимоги, що були оголошені ведучим Передачі.
2.6. Під час останнього ефіру (фінального етапу) Передачі, що буде публічно сповіщатися 27 грудня 2018 року, оголошується Команда, яка стане переможцем Передачі.
2.7. Рішення про визначення Команд, які будуть приймати участь у фінальному етапі Передачі, а також рішення про визначення переможця Передачі є остаточними та не підлягають оскарженню.

3. Умови проведення Голосування:
3.1. Участь у Голосуванні може здійснюватися шляхом направлення текстового повідомлення (надалі – SMS-повідомлення) абонентами операторів стільникового зв’язку ПрАТ «Київстар, ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ Vodafone), ТОВ «лайфселл» та ТОВ «ТриМоб» (далі відповідно – «Абоненти» та «Оператори»).
ТА/АБО
3.2.За допомогою мобільного додатка «Teleportal»* зареєстрованими користувачами цього додатка (далі відповідно – «Зареєстровані користувачі» та «Додаток»).
3.3. Голосування шляхом відправлення SMS-повідомлень на короткий номер 3399 або за допомогою Додатка надає Абонентам, Зареєстрованим користувачам можливість віддати свій голос за улюблену Команду.
3.4. Для того щоб взяти участь у Голосуванні шляхом відправлення SMS-повідомлень, Абоненти Операторів, що вказані в п. 3.1. даних Правил, повинні відправити SMS-повідомлення на короткий номер 3399 (з кодом у тексті повідомлення або «101» або «102» – код який був присвоєний відповідно кожній з Команд).
3.5. Вартість надсилання SMS-повідомлення за номером 3399 становить: для Абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 0,94 грн., ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ Vodafone) становить 0,94 грн., ТОВ «лайфселл» становить 0,94 грн., ТОВ “ТриМоб” становить 0,25 грн. у тому числі ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% від вартості SMS-повідомлення без ПДВ.
3.6. Для того, щоб взяти участь у Голосуванні за допомогою Додатка, Зареєстровані користувачі Додатка у розділі «Голосування» віддають голос за Команди шляхом здійснення до 10 натискань на зображення обраної/обраних ними Команди/Команд.
3.7. Голоси глядачів (Абонентів, Зареєстрованих користувачів) враховуються виключно в оголошений ведучими Передачі період для Голосування, який вказаний в п. 2.3. цих Правил, та в кількості (ліміті), зазначеній у Правилах.
3.8. Під час Голосування, що вказаний в п. 2.3. Правил, глядач (Абонент, Зареєстрований користувач) з одного номеру телефону може проголосувати за одну чи за дві Команди, за які проводиться Голосування, але в цілому може віддати не більше 10 голосів будь-яким чином: або шляхом направлення тільки 10-ти SMS-повідомлень, або шляхом Голосування тільки за допомогою Додатка, або змішаним шляхом: направлення і SMS-повідомлень і Голосування за допомогою Додатка, що в сукупності складають до 10 голосів (включно) за Команду/Команди. Глядач самостійно вирішує скільки своїх голосів та яким чином віддати тій чи іншій Команді.
Вартість послуг за кожне направлене SMS-повідомлення понад встановлену кількість (ліміт) голосів для зарахування, в тому числі під час періоду Голосування, буде підлягати сплаті, але голос Абонента понад встановлену кількість (ліміт) голосів не буде зараховано.
3.9. Взяти участь у Голосуванні можуть глядачі (Абоненти, Зареєстровані користувачі), які на час початку Голосування досягли 18-річного віку та є дієздатними. ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ» та Оператори попереджують, але не несуть та не можуть нести відповідальність за порушення глядачами вікових обмежень та обмежень дієздатності.
3.10. Довідки щодо умов та порядку Голосування глядачів надаються за телефоном +38 (044) 581-67-35. Період роботи лінії: з 10:00 до 19:00 у будні дні під час всього періоду Голосування, що вказаний в п.2.3. Правил. Вартість дзвінків сплачується абонентом згідно тарифів операторів зв’язку.
3.11. Голосування глядачів забезпечує ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ», адреса: 03113, Україна, м. Київ, вул. І.Шевцова, 1, адміністративний корпус, 2 поверх, 211 каб.
3.12. Кількість транзакцій (SMS-повідомлень), що були здійсненні Абонентами під час Голосування, та кількість голосів, які були направлені Зареєстрованими користувачами за допомогою Додатка, а також загальна кількість голосів, зарахованих на користь тієї чи іншої Команди, за результатами проведеного Голосування, публічно не розголошується та є конфіденційною інформацією. Кількість голосів, направлених Абонентами, Зареєстрованими користувачами за відповідні Команди, підраховується автоматично відповідним програмно-апаратним комплексом, який захищено від сторонніх посягань.
3.13. Результати Голосування, зафіксовані ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ», є остаточними і не можуть бути змінені / оскаржені. ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ» не обговорює і не бере участі у вирішенні суперечок щодо визначених Команд, які залишають Передачу, Переможця чи Команд фінального етапу та кількості голосів (SMS-повідомлень та голосів Зареєстрованих користувачів), направлених глядачами за відповідні Команди. ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ» не повинно давати пояснення щодо прийняття того чи іншого рішення.
3.14. ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ» не несе відповідальності за роботу та будь-які помилки Операторів, визначених п.п. 3.1. цих Правил, мобільного додатку «Teleportal»*, визначеного п.3.2. Правил, та Інтернет зв’язку, внаслідок яких повідомлення з голосами не надійшли, надійшли із запізненням, їх було пошкоджено; за настання обставин непереборної сили (форс-мажор).
3.15. Протягом строку Голосування, вказаного у п.2.3. цих Правил, Голосування проводиться тільки за ті Команди, інформація про які з’являється у текстовій інформації на екрані та/або які оголошуються ведучим Передачі, щодо яких відбувається Голосування.

4. Порядок участі у голосуванні.
4.1. Механізм SMS-голосування за коротким номером 3399:
4.1.1. Для того, щоб взяти участь у Голосуванні, Абоненту, який виявив таке бажання, необхідно з номеру телефону, який підключений до мереж Операторів, зазначених в п. 3.1 цих Правил, надіслати SMS-повідомлення на короткий номер 3399 з кодом Команди, за яку Абонент прагне віддати голос, (код Команд: «101» або «102»).
4.1.2. Одне SMS-повідомлення, надіслане в період Голосування, зараховується як 1 (один) голос за одну Команду. В одному SMS-повідомленні може бути вказаний код лише однієї Команди.
4.1.3. У випадку успішного надсилання Абонентом SMS-повідомлення з певним кодом, а саме: «101» або «102», на короткий номер 3399 у часовому проміжку, вказаному в п. 2.3. цих Правил, такому Абоненту надходить у відповідь SMS-повідомлення, що підтверджує участь у Голосуванні і зарахування голосу, та з рахунку Абонента списується вартість, вказана у пункті 3.5. цих Правил.
4.1.4. У випадку, якщо Абонент надсилає SMS-повідомлення поза офіційним часом проведення Голосування – проміжок часу до старту Голосування та після закінчення Голосування – такому Абоненту надходить SMS-повідомлення відповідного змісту. При цьому голос глядача не зараховується, але вартість SMS-повідомлення автоматично знімається з рахунку Абонента.
4.1.5. У випадку, якщо у період для Голосування, що вказаний в п. 2.3. Правил, Абонент надсилає з одного номеру телефону SMS-повідомлення, яке перевищує 10 голосів, які віддаються або шляхом направлення SMS-повідомлень, або шляхом Голосування за допомогою Додатка, такому Абоненту надходить SMS-повідомлення відповідного змісту. При цьому голос глядача не зараховується, але вартість SMS-повідомлення автоматично знімається з рахунку Абонента.
4.1.6. У разі помилкової вказівки коду чи вказівки коду, який не існує, чи вказівки кодів двох Команд в одному SMS-повідомленні, Абоненту надходить SMS-повідомлення наступного змісту: «Код, надісланий вами, не вірний! Будь ласка, будьте уважні!». Такі SMS-повідомлення до результатів Голосування не зараховуються, при цьому вартість надсилання SMS-повідомлення сплачується у повному розмірі і не повертається.

4.2. Механізм Голосування за допомогою Додатка:
4.2.1. В період Голосування, оголошений ведучими під час прямого ефіру Передачі – 2.3. Правил, Зареєстрований користувач Додатка увійшовши до розділу «Голосування» та самостійно прийнявши рішення віддати свій голос тій чи іншій Команді Передачі здійснює до 10 натискань у стрічці із зображеннями двох Команд, на зображення відповідної Команди, якій бажає віддати свій голос. Після чого активним стає поле «Голосую», на яке необхідно натиснути Зареєстрованому користувачу для віддання свого голоса за обрану Команду.
4.2.2. Далі Зареєстрованому користувачу необхідно відповідним чином відреагувати на повідомлення, яке з’являється на екрані пристрою Зареєстрованого користувача: «Увага! Ти віддаєш свій голос за обрану Команду. Все так?», натиснувши відповідно «Ні», якщо Зареєстрований користувач бажає повернутися до процедури вибору Команди для віддання свого голосу, або «Все так» для остаточного підтвердження свого вибору.
4.3.3. У разі успішного Голосування за допомогою Додатку, після натискання на «Все так» на екрані пристрою Зареєстрованого користувача з’являється повідомлення «Твій голос відправлений в ЗВАЖЕНІ ТА ЩАСЛИВІ!» Після цього можливість Голосування Зареєстрованого користувача за допомогою Додатку блокується.

5. Додаткова інформація:
5.1. Перед здійсненням Голосування глядачі (Абоненти, Зареєстровані користувачі) повинні ознайомитись з даними Правилами. Беручи участь у Голосуванні, Абоненти, Зареєстровані користувачі повністю погоджуються з цими Правилами та погоджуються їх дотримуватися. Якщо будь-яке положення цих Правил є незрозумілим або неприйнятним для глядачів (Абонентів, Зареєстрованих користувачів), вони не можуть брати участь у Голосуванні.
5.2. Участь глядача (Абонента, Зареєстрованого користувача) у Голосуванні шляхом надсилання SMS-повідомлення або за допомогою Додатка означає, що глядач (Абонент, Зареєстрований користувач) ознайомлений і повністю згодний з умовами цих Правил та згоден отримувати повідомлення з інформацією будь-якого змісту, у тому числі, і з рекламною метою, що не суперечить законодавству України, від ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ».
5.3. Ці Правила набувають чинності з дати їх оприлюднення на веб-сайті за адресою: www.stb.ua.
5.4. ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ» має право вносити в односторонньому порядку зміни до будь-якого з положень цих Правил у будь-який час, про що глядачі Передачі повідомляються або в ефірі Телеканалу СТБ та/або на сайті Телеканалу СТБ www.stb.ua.
5.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ», яке не підлягає оскарженню.
5.6. Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнане недійсним чи таким, яке не відповідає вимогам законодавства України, ці Правила залишаються чинними та продовжують діяти без цього положення, або у разі неможливості подальшої дії цих Правил, рішення приймається ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ».
*Телепортал.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Дякуємо!

Тепер редактори знають.