ПрАТ «ММЦ-СТБ»

«Розміщення річної інформації емітента цінних паперів за 2014 рік відповідно до вимог закону № 3480-IVвід 23.02.2006р. (із змінами та доповненнями)»

1 2 3

«Розміщення річної інформації емітента цінних паперів за 2014 рік відповідно до вимог закону № 3480-IVвід 23.02.2006р. (із змінами та доповненнями)»

1 2 3

«Розміщення особливої інформації емітента відповідно до вимог закону № 3480-IV від 23.02.2006р. (зі змінами та доповненнями)»

 «Розміщення особливої інформації емітента відповідно до вимог закону № 3480-IV від 23.02.2006р. (зі змінами та доповненнями)»

«Розміщення річної інформації емітента цінних паперів за 2013 рік відповідно до вимог закону № 3480-IVвід 23.02.2006р. (із змінами та доповненнями)»

«Розміщення особливої інформації емітента цінних паперів відповідно до вимог закону № 3480-IVвід 23.02.2006р. (із змінами та доповненнями)»

«Розміщення річної інформації емітента цінних паперів за 2015 рік відповідно до вимог закону № 3480-IVвід 23.02.2006р. (із змінами та доповненнями)»

Розміщення особливої інформації емітента цінних паперів відповідно до вимог закону № 3480-IVвід 23.02.2006р. (із змінами та доповненнями)

«Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР-СТБ», які відбудуться 25.04.2017 р.»

«Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР-СТБ», які відбудуться 25.04.2017 р.»

«Розміщення особливої інформації емітента цінних паперів відповідно до вимог закону № 3480-IV від 23.02.2006 р. (із змінами та доповненнями)»

«Розміщення річної інформації емітента цінних паперів за 2016 рік відповідно до вимог закону № 3480-IV від 23.02.2006 р. (із змінами та доповненнями)»

«Розміщення особливої інформації емітента цінних паперів відповідно до вимог закону № 3480-IV від 23.02.2006 р. (із змінами та доповненнями)»

«ІНФОРМАЦІЯ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР-СТБ», ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 04.07.2017 Р.»

«Розміщення особливої інформації емітента цінних паперів відповідно до вимог закону № 3480-IV від 23.02.2006 р. (із змінами та доповненнями)»

«Розміщення особливої інформації емітента цінних паперів відповідно до вимог закону № 3480-IV від 23.02.2006 р. (із змінами та доповненнями)»

«ІНФОРМАЦІЯ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР-СТБ», ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 18.10.2017 Р.»